Vandbølgers hastighed (design selv)

BA niveau

 

Formålet med øvelsen er

-          at undersøge vandbølgers hastighed på lavt vand og på dybt vand

-          at træne i variabelkontrol

-          at styrke emperi-kompetense

 

Apparatur: Plastkar med vand, stopur og lineal

 

Vandbølger på lavt vand.

Hvilke variable kan have indflydelse på hastigheden af vandbølger på lavt vand?

Opstil en eller flere hypoteser om hvad vandbølgens hastighed afhænger af.

Opstil en hypotese om en formel for vandbølgens afhængighed af disse variable.

 

Udfør nu en række forsøg hvor I ændrer på jeres variable og undersøger jeres hypoteser.

Hvilken regression er passende på jeres måletal?

Sammenlign med jeres hypotese. Passer regressionen med det forventede?

 

Hvilken sammenhæng tror I nu der gælder?

 

Vandbølger på dybt vand

Atlanterhavsbølger, eller bølger på dybt vand, afhænger ikke af vanddybden,

Der gælder følgende formel:

 

   hvor g er tyngdeaccelerationen, λ er bølgelængden og v er udbredelseshastigheden.

 

Vandbølger i Nordatlanten har typisk en periode på 10sek.

Beregn disse vandbølgers bølgelængde.

Vink: Benyt  .

 

 

24-05-2008 EH