S-togets hastighed og acceleration.

 

I skal benytte lige så mange stopure (eller ure med sekundvisere), som der er vogne på et S-tog.

Gå ned på stationen. Find et S-tog.

Se på togets side hvor lang en vogn er.

Øv jer i at starte og stoppe urene.

I stiller jer alle ved starten af forreste vogn.

Alle ure startes når toget starter. Hver person får tildelt et vogn nr. Uret stoppes først når "jeres" vogn er kommet forbi.

Udfyld dette skema:

s er den tilbagelagte strækning, den fås som summen af vognlængderne.

vogn nr

1

             
t / sek

0

             
s / meter

0

             

Hastigheden på et tog er , hvor tælleren er strækningen, her lig vognens længde i meter, og nævneren er den tid det tager vognen at passere i sekunder.

Udfyld også dette skema:

Tid 1= tiden for starten at vognen = slut-tiden for forrige vogn.

Tid 2= tiden for slutningen af vognen.

= (tid 2 minus tid 1)

Vogn nr.

1

2

3

4

5

6

Tid 1

Tid 2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ sek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn en (t,s) graf.

Tegn en (t,v)=( tid, hastighed)-graf, vælg tiden i midten f.eks. .

Accelerationen på toget er , hvor tælleren er ændringen i hastighed (f.eks.-2 minus -1 osv), og nævneren er den tid det tager for vognen at passere.

Vogn nr.

2

3

4

5

6

/ sek.

 

 

 

 

 

første /

næste /

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

-6

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

Er accelerationen konstant?