Stefan Boltzmanns lov

 

Formål: At eftervise at  StefanBoltzmanns lov for sortstråling også gælder for en glødelampe.

 

Apparatur:  6V, 5A  glødelampe  ( pas på dem de er dyre), strømforsyning, termosøjle, ohmmeter, voltmeter, amperemeter, mikrovoltmeter.

 

Opstilling:

 

 

 

Termosøjlen placeres lige over pæren, fjern glasruden fra termosøjlen, mikrovoltmetret måler spændingen over  termosøjlen.

Amperemetret serieforbindes til glødelampen, voltmetret parralelforbindes ved glødelampen.

 

Først måles resistansen over glødetråden ved stuetemperatur med ohmmetret , men

  kan være vanskelig at måle.

Start med at lade glødelampen gløde ganske svagt, mens I indstiller amperemetret og voltmetrene på de rigtige måleområder.

Det er vigtigt at starte med så lav strømstyrke gennem pæren som muligt, og så derefter øge strømstyrken, da det varer flere timer at afkøle pæren.

Der måles sammenhørende værdier af strømstyrken I igennem pæren, spændingen U over pæren og spændingen Utermo  over termosøjlen.


 

Teori:

Stefan-Boltzmanns lov siger at intensiteten målt i W/m2 udstråling fra et sort legeme er proportional med T4, hvor T er den absolutte temperatur af det sorte legeme.

Derfor gælder

Hvor σ er Stefan – Boltzmanns konstant  

 

 

Husk at der gælder 

 

Intensiteten I af lyset er proportional med spændingen over termosøjlen , således at denne spænding er et mål for intensiteten. Vi har derfor:

 

  , hvor q er en apparaturafhængig konstant.

 

Temperaturen i pæren bestemmes ved hjælp af resistansen i pæren.

Der gælder , at hvis t er temperaturen målt i  og R20 er resistansen af pæren ved 20,

så er resistansen Rt ved temperaturen t givet ved formlen:

,

hvor α er temperaturkoefficienten for den benyttede wolfram glødetråd.  

Der gælder at   

Rt kan beregnes vha  strømstyrken I gennem pæren og spændingen U over pæren og  Ohms lov .

 

 

I  /  A

 

 

 

 

 

U / V

 

 

 

 

 

R / Ω

 

 

 

 

 

U termo/ V

 

 

 

 

 

t /

 

 

 

 

 

T /K

 

 

 

 

 

 

Udfør en Powerreg på sammenhængen mellem U termo og T, eftervis herudfra T4 afhængigheden i  StefanBoltzmanns lov.

 

20-05-2005