Karakteristik af en spændingskilde.

 

Formålet med øvelsen er, at tegne en (I,Up) graf for en spændingskilde, og herudfra bestemme den indre resistans Ri samt batteriets hvilespænding U0.

 

U0 kaldes også batteriets elektromotoriske kraft,  EMK.

En spændingskildes hvilespænding er den energi, der i spændingskilden tilføres pr. ladning der strømmer igennem.

 

Forsøgsopstilling:

 

 

 

 

 

Voltmetret måler batteriets polspænding Up, og amperemetret måler strømstyrken I .

 

Ry er en variabel resistor, som bruges til at regulere strømstyrken.

 

Ved forsøget måles sammenhørende værdier af Up og I.

Prøv f.eks. med følgende resistanser, eller vælg selv i samme område.

 

Ry/kW

100

200

300

400

500

600

700

Up/V

 

 

 

 

 

 

 

I/mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegør for at der gælder:

 

 

og bestem U0 og Ri  ved lineær regression.