Røntgenstråling

 

Formål: Eksperimentets formål er at undersøge sammenhængen mellem bølgelængden af røntgenstrålingen fra et røntgenrør og intensiteten af strålingen.

 

Apparatet kan illustreres således, set oppefra:

 

θ er strejfningsvinklen

Φ er afbøjningsvinklen

 

  se figur.

 

Anoden er af kobber.

Krystallen er en NaCl-krystal

 

NaCl har d=282pm,

(anvendes LiF er d=201pm)

 

Accelerationsspændingen er 20kV.

 

Forsøgsbeskrivelse:

G.M.-rørets retning ændres.

Φ aflæses svarende til passende værdier, når intensiteten vokser voldsomt, måles i spring på 0,25 grader. De tilhørende intensiteter aflæses på tælleren. (enhed counts pr second). 

 

Vi anvender Braggs lov: .

I vort forsøg betragtes n=1.

Nu beregnes λ ud fra Braggs lov for 1’ordens afbøjning 

 

Φ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn en (λ,I)-graf.

 

Ud fra grafen bestemmes bølgelængderne i linjespektret.

Sammenlign med tabelværdierne for Kα og Kβ i databogen.

 

EH 20-12-2004