Metallers specifikke varmekapacitet  med EasyTemp eller LabQuest.    

 

Apparatur: et flamingobæger, et messinglod ,et andet lod ,  , elkoger, mL mål

- enten TI 84 plus og en termometersonde til EasyTemp

- eller LabQuest og tilhørende termometersonde

 

Start med at veje flamingobægeret:  mbæger =  

Hæld ca 300ml vand i bægeret.

Vandet skal være lidt under stuetemperatur, så tag det fra den kolde hane.

Vej nu igen bægeret og bestem massen af vandet:

 mvand  = mbæger + vand   - mbæger  =

 

A)    Først benyttes messingloddet.

 

Vej nu messingloddet     mlod  =

Loddet nedsænkes i kogende vand indtil temperaturen af loddet er 1000 .   Dvs tlod = 1000

Forbind temperatursonden med lommeregneren/LabQuesten, placer sonden i vandet.

Temperaturmålingen starter af sig selv.

 

Vandets  temperatur bestemmes nu med EasyTemp/LabQuest.

Vi skal have tegnet en graf, så du skal taste start når forsøget starter og stop når det slutter.

Loddet løftes nu op. Slå det hurtigt an mod bordet,så der ikke kommer kogende vand med, sænk det dernæst ned i bægeret.  Vigtigt  Rør rundt.

Når temperaturmålingen er afsluttet bestemmes  tvandbegynd  og tfælles, (tfælles er   maksimumsstemperaturen på grafen) ( benyt Trace)  

Gem graferne  med TI-Interactive/LoggerPro. Sæt graferne ind i jeres journal.

Vi antager at messingloddet ikke mister energi undervejs, og at

der ikke mistes indre energi fra vandoverfladen.

Vi antager altså at ΔE = 0:   

clodmlod(tfælles-t lod)  + cvandmvand(tfælles-tvandbegynd)  = 0

 

1) Find  cvand i databogen.

2) Indsæt de fundne værdier i ligningen, men indsæt ikke clod.

3) Benyt nu denne formel til beregning af den specifikke varmekapacitet clod for messing.

4) Sammenlign de fundne c-værdier med tabelværdier.

5) Beskriv hvilke fejlkilder der påvirker resultatet.

6) Hvorfor skal vandet være lidt under stuetemperatur?

 

B)    Gentag nu forsøget med et lod af et andet metal, eller med en sten

 

EH 29-05-2008