Lydens hastighed i luft

Formålet med øvelsen er at bestemme lydens hastighed i luft.

Apparatur: To forskellige stemmegafler med kendt frekvens (husk at notere disse),

samt et resonansrør med niveaukugle og vand.

Opstilling: 

Udførelse:

Start med niveaukuglen så højt, at røret er næsten fyldt med vand.

Slå stemmegaflen an og hold den over røråbningen.

Vandstanden sænkes nu langsomt, mens man lytter.

Når tonen høres forstærket , har I fundet et knudepunkt K1. Marker dette sted med en kridtstreg på stativet.

Nu sænkes vandstanden yderligere til næste forstærkning ved knudepunktet K2. Marker også dette.

Mål nu afstanden fra røråbningen til henholdsvis K1 og

K2. Beregn afstanden fra K1 til K2 .

Forsøget gentages nu med den anden stemmegaffel.

Noter temperaturen i lokalet.

Bearbejdning.

Beregn først bølgelængden l ud fra afstanden mellem K1 og K2 .

(afstanden mellem K1 og K2 er ½ l).

Beregn nu lydens hastighed ud fra ligningen :

Sammenlign denne værdi med den teoretiske værdi der er givet ved:

hvor T er lufttemperaturen i Kelvin.

Tegn en skitse af resonansrøret når der er resonans, beskriv hvor der er knude og hvor der er bug.

Hvor langt ligger bugen uden for røråbningen?

Hvorfor er det bedst at benytte afstanden mellem K1 og K2 til bestemmelse af l ,og ikke kun afstanden fra K1 til røråbningen?