Statisk og dynamisk gnidning med Lab Quest ( og Logger Pro)

Formål:

Formålet med øvelsen er

- at undersøge sammenhængen mellem den statiske gnidningskraft og vægten af  
  objektet.

- at bestemme den statiske og den dynamiske gnidningskoefficient for forskellige
  underlag

- at bestemme den dynamiske gnidningskrafts  afhængighed af vægten.

- Der gælder .  Dette vil vi gerne eftervise

Hvis underlaget er vandret er størrelsen af normalkraften lig størrelsen af tyngdekraften, men retningen er modsatrettet.

 

Apparatur

Lab Quest og Computer med Logger Pro 3.6.0 eller nyere, USB kabel til computer, Kraftsonde ( Dual Range Force Sensor), snor,

Klods med krog og forskellige underlag, lodder

 

Udførelse af forsøget

 

Max statisk gnidning og dynamisk gnidning

1.      Bestem massen af klodsen, noter det i skemaet nedenfor.

2.       Forbind  Force Sensoren til CH 1 på Lab Quest’en. Dual-Range Force Sensorens område skal  sættes til ±10N . 

3.      (Forbind Lab Questen til computeren hvis du benytter en computer)

4.   Hvis CH 1 viser Force Sensor og alting virker, så gå til næste trin, ellers skal Lab Questen sættes op manuelt vælg Dual-Range Force Sensoren på CH1.

6.   Vælg Rate 100 samples , length 20 sek interval 0.01sek/sample.

      (Logger Pro: vælg Experiment, Data Collection)

7.   I skal starte med at nulstille kraftsonden. Vælg Sensors, Zero, Dual range Force,

      Fjern belastningen fra kraftsonden, vælg Zero.
(Logger Pro: vælg Experiment, Zero, Dual Range Force)

     

6.   Bind snoren til klodsen og kraftsonden. Placer  1 kg loddet på klodsen. Øv jer lidt i at trække klodsen så bevægelsen følger en ret linje, trækket må ikke være skråt (overvej). Træk blidt, øg trækket til klodsen bevæger sig langsomt, træk så bevægelsen har konstant hastighed.

7.      Hold kraftsonden klar til at trække, men uden at trække.

8.      Tast på pilen for at begynde dataopsamlingen.
Vent til Lab Quest’en viser graf skærm.
Begynd så at trække.
Sørg for både at have starten og det senere forløb med.

9.      Betragt jeres graf. Gentag om nødvendigt.

  Vi vil nu  måle den maksimale statiske og den dynamiske gnidning.

  10. Maksimalværdien for kraften aflæses, denne  fås når klodsen starter med at glide,  Noter denne som den maksimale statiske gnidningskraft i tabellen.

  11.  Dernæst skal I finde gennemsnits værdien af gnidningskraften under bevægelsen med konstant hastighed.

Vælg Analyze, statistics , Force. Vælg et passende interval med de to markører, aflæs middeltallet i skemaet til højre.

  12  Hvis I kun benytter Lab Quest skal I læse graferne over på computeren med Logger Pro. Print jeres grafer ud.

  13.  Vi vil undersøge sammenhængen mellem gnidningskraften og normalkraften.
 Ved at ændre massen af klodsen ovenpå, ændrer vi normalkraften.

Figure 1

14.    Gentag 7-12 ovenfor med forskellige masser oven på klodsen, og uden masse på klodsen. Få tegnet en (tid, kraft) graf igen

 15.   Gentag 7-14 og vend nu klodsen så der er andre underlag.
Gentag ovenstående og noter data i tabellen.

 


Data TabELLer

Max statisk gnidning og kinetisk gnidning

max statisk gnidningskraft, underlag træ, klods varierer

Total masse    (kg)

Normal kraft     (N)

Gnidningskraft (N)

Forsøg 1
træ mod træ

Gnidningskraft (N)

Forsøg  2
gummi

Gnidningskraft (N)

Forsøg 3
filt

Gnidningskraft (N)

Forsøg 4
sandpapir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamisk gnidning, underlag træ, klods varierer

Total masse    (kg)

Normal kraft     (N)

Gnidningskraft (N)

Forsøg 1
træ mod træ

Gnidningskraft (N)

Forsøg  2
gummi

Gnidningskraft (N)

Forsøg 3
filt

Gnidningskraft (N)

Forsøg 4
sandpapir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling af måledata

 

1. Der gælder   og   fordi vi ikke er på et skråplan

2. Lav lineær regression på hver måleserie og bestem for hver måleserie
   gnidningskoefficienten  μ


Statisk gnidning

Gnidningskoefficient

Forsøg 1
træ mod træ

Gnidningskoefficient

Forsøg  2
gummi

Gnidningskoefficient

Forsøg 3
filt

Gnidningskoeficient

Forsøg 4
sandpapir

 

 

 

 

Dynamisk gnidning

Gnidningskoefficient

Forsøg 1
træ mod træ

Gnidningskoefficient

Forsøg  2
gummi

Gnidningskoefficient

Forsøg 3
filt

Gnidningskoeficient

Forsøg 4
sandpapir

 

 

 

 

 

 

1.      Sammenlign de statiske og de dynamiske gnidningskoefficienter

2.      Sammenlign gnidningskoeficienterne for de forskellige underlag

3.      Kunne I eftervise formlen ?

 

21-05-2008 EH