Charles lov (Gay-Lussacs 1. lov)

 

Øvelsens formål er at eftervise Charles lov (Gay-Lussacs 1. lov) der lyder

 

       (for fastholdt volumen V)

 

 

Apparatur: Glasflaske med tyndt rør gummislange,  elkedel,  LabQuest, termometersonde, tryksonde. Computer med Logger Pro.

 

Udførelse:

Placer Tryksonden i CH1 og temperatursonden i CH2.

(Hvis tryksensoren har dinstik skal Lab Questen sættes op til tryksonden.

Vælg Sensors, Sensor setup, Som CH1 vælges Pressure.)

 

Temperatursonden skal sættes til Kelvin K:

Vælg Sensors, Sensor setup, Som CH2 vælges Unit til K.

 

Vælg Mode: 6 samples/min ,  Length 10 min


Forbind glasflasken med tryksonden. 

Den blå Åbne-lukke-split skal stå på tværs.

Det er meget vigtigt at slangerne er helt tætte.

Kom en passende mængde vand i elkogeren.

Glasflasken placeres nu i elkogeren, således at den er helt dækket.

Tænd nu for elkogeren.

Start dataopsamlingen ved at taste på pilen.

 

LabQuesten tegner nu en  (tid,p) og en (tid, temp) graf.

Tryk stop for dataopsamlingen når vandet koger.

Vi skal lave en  (T,p)-graf og lave lineær regression på den.

 

Vælg

 

Vælg Graph option

X axis Temperatur  og Y axis CH1 Pressure

Vælg ANALYZE.

Vælg CURVE FIT.  Se kun på temperatur- Pressure grafen.

Du ser nu en graf med Temperaturen som x akse og Trykket som y akse. Chose fit vælges nu som lineær

Noter den fittede linje I jeres dataskema.

Forbind nu Lab Questen til computeren og hent jeres måletal ind i LoggerPro.
Gem jeres måleta, Hent graferne ind i Jeres journal.

 

 

30-05-2008 EH