Boyle-Mariottes lov med LabQuest og Logger Pro.

 

Forsøget går ud på at eftervise Boyle Mariottes lov der lyder:

Ved en isoterm proces ( dvs temperaturen er konstant) er trykket omvendt proportionalt med rumfanget.

                                          ,hvor k er en konstant.

Apparatur:en 60 mL sprøjte, LabQuest , tryksonde med din stik, en  kort gummislange, evt computer med Logger Pro og USB kabel.

Lab Questen skal sættes op til tryksonden.  Vælg Sensors, Sensor setup, Som CH1 vælges Pressure.

Klik dernæst   Mode, Vælg Mode som  Event With Entry, Vælg 1 som Number og Columns

Under Name skrives Volumen, Units mL for millimeter.  Der gælder  1 cm3 = 1mL.

På Skærmbilledet vil du nu kunne se måleresultaterne ændre sig.

Sonden er nu klar til dit forsøg.

Træk sprøjten ud til 40mL.  Forbind  sprøjten til tryksensoren.

Tast pil for at starte dataopsamlingen.

Tast dernæst Keep for at registrere den første måling.  Noter dernæst værdien 40, idet  dit valgte volumen er 40mL.

Start nu med at trække sprøjten ud , mens du noterer trykket undervejs.

Noter trykket for hver 5mL idet du taster keep igen ved hvert  volumen

Gå nu tilbage til 40 mL. Står trykket på det samme som før?

Pres nu sprøjten ind mens du registrerer trykket. Noter for hver 5 mL.

Gå nu igen tilbage til 40 mL. Står trykket på det samme som før?

 

Du skal nu analysere dine måletal

Vælg Analyse, Vælg  curvefit, Som Chose Fit vælges Power

Der laves nu en potens regression på (V,p)  ( ( Volumen, tryk) ).

 

Hent dine måletal ind i Logger Pro vha. en computer.

(Når I har grafvinduet aktivt, skal I vælge Option, Graph option, fjern fluebenet i  connect points.)

Sæt måletallene og graferne ind i din journal.


Passer regneforskriften med det forventede? 
Hvordan kan du se om loven passer?

 

Gentag forsøget med  sprøjten helt trukket ud fra start. 

 

Vurder fejlkilderne ved forsøget.                                               07-06-2008 EH