MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/1F42A0AF/lqbebo.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Beboelige zoner

Beb= oelige Zoner

 

Forsøget går ud på at undersøge hvorledes ”den beboelige zone” afhænger af pærens effekt.

Vi forestiller os at pæren er en stjerne og vi vil se i hvilken afstand vores planet kan ligge for at der kan opstå liv på planeten.

 

I skal benytte:=

Lab Quest, Lightsens= or, 15W ( eller 25W), 40W,  60W, 75W, = 100W pærer med fatningsfod.

Målebånd= .

 

 

Fremgangsmåde:=

Mørklæg= rummet så meget som muligt.
I skal nu måle lysintensiteten.

Forbind Lightsensore= n med CH1 på Lab Questen.

Lab Questen sæ= tter selv op til lightsonden.

Placer 40 W pæ= ren i afstanden ri=3D 50cm fra lightsensoren.

På Skærmbilledet vil du nu kunne se måleresultatet. Noter lysintensitetent kald denne Ii.

Placer dern&= aelig;st  lightsensoren i afstanden ry=3D 90cm. fra pæren, noter lysintensiteten kald denne Iy= .

Udstrækningen = rliv=3D ry - ri er ”den beboelige zone”.

 

Skift ny pæren= til en 15W pære. I skal nu måle hvilken nye værdier af ri man får, når lysintensiteten skal være Ii , og hvilken ny værdi af ry man får, når lysintensiteten skal være Iy.

Gentag førsøget med 60W, 75W og 100W pærerne.

 

Udfyld følgende skema:

 

Effekt i W

ri  i cm

ry  i cm

rliv=3D= ry - ri  i cm

15

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

40

50

90

40

60

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

75

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

100

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

 

Efterbehandling:

Lave en graf med pærens effekt som x-akse og de målte grænser ry og ri som y akse.

Skraver det omr&arin= g;de der svarer til ”den beboelige zone”.

Hvordan afhæng= er ”den beboelige zone” af pærens effekt?<= /p>

Rumfanget af en kugl= e er V =3D 4/3·π·r3.

Beregn nu i volumen = af ”den beboelige zone”.

 

Effekt i W

Vi  i cm3

Vy  i cm3

Vliv=3D= Vy - Vi  i cm3<= /sup>

15

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

40

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

60

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

75

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

100

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

 

Hvilken pære h= ar ”den største beboelige zone”?

 

05-12-2008 EH