Smeltning af is med EasyTemp eller LabQuest.

 

Apparatur: et flamingobæger, en isklump  

-enten TI 84 plus og en termometersonde med Easytemp

-eller LabQuest med tilhørende termometersonde.

 

Start med at veje flamingobægeret:  mbæger=   

Hæld ca 300ml vand i bægeret.

Vandet skal være lidt over stuetemperatur, så tag det fra den varme hane.

Vej nu igen bægeret og bestem massen af vandet:  mvand = mbæger + vand   - mbæger  =

 

A) Hent et stykke is.

Forbind temperatursonden med lommeregneren/LabQuesten, placer sonden i vandet.

Temperaturmålingen starter af sig selv.

 

Vandets  temperatur bestemmes nu med EasyTemp/LabQuest.

Vi skal have tegnet en graf, så du skal taste start når forsøget starter og stop når det slutter.

 
Isklumpen holdes lidt i hånden, når den begynder at smelte lidt, er temperaturen af isen 0oC. Tør nu isen af så der ikke er smeltet is på klumpen. Sænk det dernæst ned i bægeret.

Rør rundt, og sørg for at isen holdes under vandet.

Når temperaturmålingen er afsluttet bestemmes tvandbegynd  og tfælles, (tfælles er  minimumstemperaturen på grafen ) ( benyt Trace) . Gem grafen i jeres journal med TI-interactive/LoggerPro.

Nu bestemmes massen af bægere med vand og smeltet is. Massen af isen bestemmes derefter  mis =  mbæger+vand+is - mbæger+vand før

Teori:

Vi antager  at ΔE = 0 .   Da der gælder ΔE = ΔEvand + ΔEis

hvor     ΔEvand = cvandmvand ΔTvand       og      ΔEis = cvandmis ΔTis + misL

fås ligningen:

0 =  cvandmvand(tfælles - tvandbegynd) + cvandmis (tfælles - 0) + misL

1) Find massen af isen.  mis=

2) Indsæt de fundne værdier i ligningen, find smeltevarmen i en tabel,  udelad værdien for tfælles.

3) Beregn nu  tfælles , ved hjælp af ligningen.

4) Sammenlign den beregnede værdi for tfælles, med jeres aflæste tal på grafen.

5) Beskriv hvilke fejlkilder der påvirker resultatet.

6) Hvorfor skal vandet være lidt over stuetemperatur?

 

B) Gentag forsøget, med en ny isklump.    

                           

EH 29-05-2008