Sammenhæng mellem energitilførsel til vand og temperaturstigning i vandet.

 

Der anvendes en dypkoger med effekten  P = 300W.

Der anvendes et stopur, et bægerglas og et termometer.

Nogle kan anvende en elkoger med P=2200W, men ikke alle så går sikringerne.

 

Hæld 400ml mængde vand i glasset.

Massen   m af vandet  vil da være  0,4 kg .

Anvendes elkoger skal der benyttes 800mL vand.

 

Advarsel

Dypkogeren skal være under vand når den er tændt.

Tænd først for strømmen når dypkogeren er under vand, tag den ikke op af vandet før strømmen er slukket

 

Mål nu sammenhængende værdier af tiden t  ( i sek ) og temperaturetn T ( i °C).

Husk at røre rundt.

Sæt resultaterne i et skema.

 

t / tid i sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T / temp i °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken sammenhæng gælder der mellem temperaturen  T og tiden t?

Tegn en graf med tiden som x-akse og temperaturen som y-akse. 

 

Gentag nu forsøget med dobbelt så meget vand.

Mål nu sammenhængende værdier af tiden t  ( i sek ) og temperaturetn T ( i °C).

Sæt resultaterne i et skema.

 

t / tid i sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T / temp i °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn en graf med tiden som x-akse og temperaturen som y-akse. 

Hvilken sammenhæng gælder der mellem vandmængden og den tid der går?

Hvilken sammenhæng gælder der mellem vandmængden og temperaturstigningen?

 

Der gælder  følgende sammenhæng

 

    der siger  :      tilført energi = effekt  gange tid der er gået.

 

Vi benyttet  som er temperaturændringen.

Udfyld skemaer for de to forsøg


 

m=

t  / sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   / °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   i kJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m=

t  / sek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   / °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i kJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn nu grafer ( en for hver masse) med  som x-akse og  som y-akse.

 

 

Argumenter for at det er rimeligt  at antage at der gælder  følgende sammenhæng:

 

    der siger  : tilført energi =en konstant gange temperaturstigningen.

Denne konstant kalder vi varmekapaciteten for vandmængden.

 

Find  værdierne  for C fra de to forsøg.

 

Der gælder

 

 

Konstanten c kaldes den specifik varmekapacitet for vand  ( find tabelværdien  i din bog).

Passer jeres tal med tabelværdien?

 

Ligningen lyder nu

 

    der siger  : tilført energi =den specifikke varmekapacitet , gange massen,

                                                                      gange temperaturstigningen

 

 

Argumenter ud fra jeres forsøg, at det er rimeligt  at tro på denne ligning.

 

Hvilke størelser er proportionale?

Hvilke størrelser er omvendt proportionale?