Charles lov (Gay-Lussacs 1. lov)

 

Øvelsens formål er at eftervise Charles lov (Gay-Lussacs 1. lov) der lyder

 

       (for fastholdt volumen V)

 

 

Apparatur: Trykmåler , gummislange, glasflaske med tyndt rør, elkedel, termometer.

 

Forbind glasflasken med trykmåleren. 

Det er meget vigtigt at slangerne er helt tætte.

Stil digitaltrykmåleren på kPa.

Kom en passende mængde vand i elkogeren.

Glasflasken placeres nu i elkogeren, således at den er helt dækket.

Mål  starttryk og starttemperatur.

Tænd nu for elkogeren og noter for hver 10 graders stigning trykket

 

 

t/C

20

30

40

 

 

 

 

 

 

T/K

20+273

30+273

40+273

 

 

 

 

 

 

p/kPa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn nu en  (T,p)-graf , og eftervis at p og T er proportionale.

 

Udfør en lineær regression på din  TI-83+ eller med TI-interactive.