Brintbilen   HyRunner.

Figur 1

 

Inden I går i gang skal I være opmærksomme på at Hydrogen og Oxygen blandet kan danne knaldgas som er farligt, derfor skal I følge instrukserne nøje.

Det er selvfølgeligt forbudt at have åben ild ( incl. cigaretter) i nærheden af forsøget, og man skal have mulighed for hurtig udluftning. I skal benytte beskyttelsesbriller.

 

Figur 2

Apparatur: Brintbilen Hyrunner, solcelle modul (Junior) eller spændingsforsyning 1.6V-2.0V med små bøsninger specielt beregnet til brintbilen ( det er vigtigt at spændingsforsyningen ikke er kraftigere) , flaske med demineraliseret vand ( med tud specielt beregnet til brintbilen), det er vigtigt at det er demineraliseret vand. Målebånd, stopur)

 

Fremgangsmåde:

Gør bilen klar:

0) Tøm altid bilen helt for gas hvis den har været brugt før.

1)Fjern den sorte prop ved ”Inlet socket” på brændselscellens oxygen side. ( der står O2gastanken).

2) Forbind slangen på flasken med demineraliseret vand til ” Inlet socket” på brændselscellen. Se figur 3

 figur 3

 

3) Pres vandet ind i beholderen, fyld gas tanken indtil mærket A, det er vigtigt at man når helt op til A.

4) Fjern presset på vandflasken. Når vandet er faldet til mærket B, klemmes slangen med fingrene indtil vandet stopper med at falde.

Der må ikke være luft inde i den lille vandbeholder, den skal være helt fyldt op.

5) Fjern vandslangen fra brændselscellen.

6) Sæt   den sorte prop tilbage på ” Inlet socket”.

7) Gentag 1) til 6) på hydrogensiden.

 

Brintbilen er nu fyldt med destilleret vand som kan spaltes i hydrogen og oxygen når der tilsluttes en spændingskilde.

Gasserne akkumuleres i lagertankene.

 

Oplagring af Hydrogen og Oxygen:

1) Sær kontakten ”switch” i OFF stillingen.

2) Forbind solcellemodulet eller spændingsforsyningen. positiv til rød , og negativ til sort. ( hvis du anvender de spændingsforsyninger der hører til HyRunner er det  rød til rød , sort til sort) .

Hvis du kører forsøget anden gang er det meget vigtig at dine gastanke er helt tomme for gasser, eller at du ikke bytter plus og minus når du efterfylder. Hvis der kommer hydrogen i oxygen tanken, eller oxygen i hydrogentanken, så blandes oxygen og hydrogen fordi der byttes om   plus og minus og så dannes der knaldgas. Tøm derfor altid bilen for gas inden du fylder op igen, og byt aldrig om på plus og minus.

Hvis I anvender solcellemodulet er det vigtigt at lampen ikke står tættere end 30cm fra solcellemodulet.

I behøver ikke at fylde hydrogengastanken helt op.

Hvis I fylder alle 15cm3 op, så kan bilen køre i 8 min.

Fjern spændingsforsyningen hvis hydrogengastanken bliver helt fuld.

Vurder forholdet mellem de to volumener af oxygenvolumen og hydrogenvolumen. 

Brintbilen HyRunner kan nu køre når I sætter kontakten ”switch” til ON.

Sørg for at stoppe bilen så snart tankene med gas er tømt.

 

Bestem hastigheden på bilen. Drej evt.  forhjulene på bilen og lad den køre i cirkle.

Bestem radius i cirkelbanen og bestem omløbshastigheden.

 

 For at skåne brændselscellerne skal man

1.      Efter brug fjerne vandet fra lagertankene

2.      Anvende frisk demineraliseret vand

3.      Efter brug sætte propperne på brændselscellen så der bliver en lille smule vand i cellen

4.      Holde pladen tør for vandstænk.

 

EH 16-03-2005