Archimedes lov.

Formålet med øvelsen er at eftervise Archimedes lov som lyder:

Opdriften på et legeme, der er nedsænket i en væske , vil være lige så stor som tyngdekraften på den fortrængte væskemængde.

Apparatur: Vægt, lod,sytråd, glas med vand og måleglas med vand.

Start med at bestemme massen af loddet:

Dernæst skal du nedsænke loddet i et måleglas med vand, for at bestemme volumen af loddet: .

Glasset med vand sættes nu på en vægt.

Bestem massen af glas og vand: =

Nedsænk nu loddet i vandet som vist på figuren:

archimedes.gif (9413 bytes)

Aflæs nu på vægten igen:

Beregn masseforøgelsen:

Beregn nu massen af den fortrængte væske: ,

hvor er vands densitet (massefylde).

Sammenlign nu de to fundne størrelser.

Hvor meget kommer snoren til at bære mindre?

Tyngdekraften på den fortrængde væskemængde er , hvor g er tyngdeaccelerationen.

.

Vi har således en opadrettet kraft på loddet kaldet opdriften: .

Hvor stor er opdriften på loddet?